• Podobné produkty
2190

Tělový odstín

Akvarelová barva mistrovská Složení: PW4, PY43, PR83
1 **
2,6 ml2,6 ml 3,5 ml3,5 ml Najít obchod
  • *** dostatečná světlostálost
  • ** dobrá světlostálost
  • * nejvyšší světlostálost
  • 1 cenová skupina
  • Podobné produkty