• Podobné produkty
2010

Běloba krycí

Akvarelová barva mistrovská Složení: PW6, PW5
2 ***
2,6 ml2,6 ml 3,5 ml3,5 ml Najít obchod
  • *** dostatečná světlostálost
  • ** dobrá světlostálost
  • * nejvyšší světlostálost
  • 1 cenová skupina
  • Podobné produkty