1004

Běloba stálá

Temperová barva mistrovská Složení: PW6, PW5
1 ***
16ml16ml 35ml35ml 400ml400ml
  • * dostatečná světlostálost
  • ** dobrá světlostálost
  • *** nejvyšší světlostálost
1 2 3 4 5 6 Levná Drahá
  • Ostatní produkty

Produkt je k dispozici také v balení 60 ml